KANARYALAR

 

Kanarya Puanla Tablosu

[ Yorkshire ] Border ] [ Norwich ] Crested ] Gloster ] Parisien ]

 

    Hiçbir şey kulağa bir kanarya sesinden daha güzel gelemez. Bir erkek kanaryanın kolaylıkla ötüşü yoldan geçenlerin durup dinlemekten kendilerini alamamalarına neden olabilir. Papağan ve muhabbet kuşlarının yanısıra kanaryalar hala en fazla beslenen kuşlardan biridir. Küçük boyutları, bazı kuşlardan daha az sosyal iletişime gerek duymaları ve inanılmaz ötme yetenekleri insanları onlara çeken en önemli özellikleridir.

     Kanaryalar tip, renk ve ötüşlerine göre üretilir. tip kanaryaları dış görünüş, boyut ve konturlarına göre değerlendirildiğinde bu adla anılır. Border, Lizard, Gloster ve Yorshire örneklerdendir. Renk kanaryaları renklerine göre üretilir. Ötüşleri için üretilenlerse en fazla tanınanlardır.

    Genel olarak bu yarışma kanaryaları diğerlerinden daha pahalıdır; ancak diğer sıradan kanaryaların da kendilerine has özel ötüşleri vardır.     Kanaryalar konusunda tecrübesiz çoğu insan için akla sarı kuşlar olarak gelmesine rağmen çeşitli farklı renklerde olabilirler. Beyaz, portakal, kahverengi, koyuyeşil, açık kahve ve yukarıda bahsedilen renklerin karışımı kanaryalara da rastlnabilir.

    Kanaryalar çoğunlukla Mart ve Temmuz ayları arasında çiftleşen mevsimsel kuşlardır.

   BAKIMI: Genel kanarya bakımı oldukça belirgindir. En iyi diyet, kolza, nijer ve keten tohumu içeren ticari kanaya yemi karışımıdır. Çoğunlukla kanaryalar ak darı sevmediğinden ak darı içeren karışımlar tercih edilmemelidir.

    Kanaryalar ayrıca onları formda tutacak özel bir beslenme türüne de gereksinim duyar. Bu tür besinleri kaplarında ayrı bir tabakta verilmelidir. Taze yeşil sebze ve meyve verilmelidir. Taze yeşil sebze ve meyve verilebilir. Mürekkep balığı kemiği kesinlikle her kafeste bulundurulmalıdır.

    Taze su asla ihmal edilmemelidir. Yazın her gün, kışın ise haftada birkaç kez kanaryanın banyo yapabilmesi için kafesin içine banyoluğu konulmalıdır.

    Genellikle kanaryaların ev içinde serbesçe uçmalarına izin verilmez. Bu nedenle alınabilecek en geniş kafes alınmalıdır. Kuşçularda küçük kafeslerde barındırılmaları yanıltıcıdır. Geçici olarak buna izin verilse de kanaryalar kanatlarını kullanabilecekleri bir kafes içinde barındırılmalıdır. Kafesin boyutları en az 40x40cm olmalıdır.

    Tünekleri farklı şekil ve kalınlıklarda olmalıdır. Böylece ayaklarda problem yaşanmasının önüne geçilebilir. Bu kuşlar genellikle oyuncaklarla pek oynamaz zamanını tünekten tüneğe atlayıp şakıyarak geçirir.

    Kanaryalar genellikle tek başlarına beslenir. Üretim amacıyla bir dişi ve erkek eynı kafeste beslenebilir ve bu şekilde sürekli öten erkeklere de rastlanmaktadır.

     Kanaryalar yılda bir kez ve genellikle yazları tüy döker. Bu süreç ılık hava ve uzun gün ışığı ile alakalıdır. Bu süre içinde erkekler ötmeyi keser ve tüm tüyler çıkıncaya kadar tekrar ötmez.

    Nâdir de olsa bazı erkekler tüyleri çıktıktan sonra bile ötmekte isteksiz olabilir. Bu durumda eğitim kasetleri bu isteksiz kuşları harekete geçirebilir. Kanaryalar mevsim dışında tüy döktüyse bu genellikle suni ışık ve ısı nedeniyledir ve yapılması gereken kuşun daha serin bir ortamda ve gün batımı kafesin üstü örtülerek bakılmasıdır.

    Kanaryalar hem yeni başlayanlar hem de meraklılar için sağlıklı ve bakımı kolay kuşlardır. Güzelliklerinin yanı sıra güzel seslerimeraklılarını sürekli onlara çekmektir.

 

  

 Üretim Taktikleri    

  • Üretim dönemi mart ve nisan ayları arasındadır.
  • Başlangıçta pahalı ırktan bir kanarya seçmeyin.
  • Tünekte uyuklayan, tüyleri kabarık, anüs çevresinde dışkı bulaşmış kanaryaları çiftleştirmeyin.
  • Dişi ve erkek aynı boyda bemzer renklerde olsun
  • Dişi kanarya genç olmalı. Uzun ve kıvrık tırnaklar, pullu ayaklar, dişinin yaşlı olduğuna işaret eder.
  • Çiftleştirdiğiniz kanaryalar tüy dökümünde ise bu dönem sonuna kadar, onları aynı kafeste tutmayın.
  • Erkek kanaryalar, dişilerden daha önce çiftleşmeye hazır hale gelirler. Sürekli öterek dişinin dikkatini çekmeye çalışırlar. Eğer dişiler bu ötüşlere karşılık veriyorsa, çiftleşmeye hazır demektir.
  • Yuva yapmsını bilmeyen dişiler, hiç beklemediğiniz bir anda yumurtayı kafesin tabanına bırakabilirler.
 

  Yavru Kanaryalara Dersler

Güzel ötüşlü kanaryalara sahip olabilmek için iyi bir seçim yapmalısınız. Özellikle bülbül ötüşlü bir kanarya yetiştirmek isteyenlerin seçeceği kuş, ötücü bir aileden gelmeli ve taklit edici bir ses yeteneğine, tok ve hançerli bir sese sahip olmalıdır.
    Yeşil ve gri renkli, dayanıklı, ötücü kuşları tercih edin. Border ve Norwich kanından gelen, geniş göğüslü olanlar, eğitimde başarılı olacaktır.
    Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra, kanarya için bozuk sayılabilecek nağmelerin ayıklandığı ders kaseti, günde 4-5 saat yavrulara dinletilmeli. Kesintisiz der için, auto-reverse teypleri tercih etmekte fayda var.
    Yavrular 30 günlük olup mama yemeye başladığında, annelerinden ayrılıp izlemeye alınır. Erkek yavrular ayrılır. Üç ay boyunca derslere devam edilir.
    3 aylık olan, ötüş kabiliyetli kuşlar, birbirlerini göremeyecekleri kafeslere alınırlar. Kafesin üzerine bir bez örtülmeli. Ötüş eğitimi sessiz bir odada yapılmalı. Kanaryanın dikkatini dağıtacak ya da ötüşünü etkileyecek kapı zili ya da televizyon sesi, bu odada asla duyulmamalı. Kısacası eğitim sırasında yavru kanaryanın dikkati dağılmamalı.
    Artık kuşunuz, zaman zaman bülbül nağmeleri çalmaya başlar. Zaman zaman örtüyü kaldırıp, onu dinleyebilirsiniz. Bu işlem, kanatyanın insana alışmasını da sağlar.
    Kuş 7 aylık olduğunda, kızgınlık belirtileri göstermeye başlar. Bu dönemde, kaset çalma işini geceye alabilirsiniz.. Dersleri titizlikle uygularsanız, çok güzel ötüşlü bir kanaryaya sahip olabilirsiniz. Kuşun istediğiniz anda ötmesini sağlayabilmek için, ters sesler çıkarın. Mesela iki metali birbirine sürtün.

Kanarya Sesleri
Ses1  Ses2  Ses3  Ses4